اهداف و خط و مشی کتابخانه دیجیتال

با توجه به رشد سریع اطلاعات و انتشار حجم عظیمی از منابع علمی و لزوم مدیریت آن ها و نیز نظر به اهمیت و ضرروت دسترسی آسان اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققین دانشگاه به این منابع در هر زمان و مکان، کتابخانه دیجیتال و وب سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه راه اندازی شده است.

 

 اهداف و مأموريت های كتابخانه ديجيتال:

 

  • تهیه و دسترس پذیر نمودن منابع اطلاعاتی الکترونیک

  • پایش مستمر دسترسی به منابع الکترونیک و اطلاع رسانی به کاربران

  • راهنمایی و آموزش کاربران در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیک

  • برگزاري مستمر كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي ارتقاء سواد اطلاعاتی براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی و کتابداران دانشگاه

  • تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع الکترونیک و خدمات کتابخانه

  • تهيه محتوا، فایل های آموزشی و روزآمد سازي مستمر وب سايت کتابخانه دیجیتال دانشگاه

  • ارائه خدمات مشاوره ای به کاربران در زمینه استفاده از منابع الکترونیک

  • استفاده بهینه از منابع و امکانات به منظور اشاعه سریع اخبار و اطلاعات، افزایش دسترسی و عرضه فعالانه خدمات

  • تلاش در برقراری دسترسی به منابع الکترونیک در خارج از محیط دانشگاه

  • بررسی آمار استفاده از پایگاه های اطلاعاتی به صورت مستمر و تحلیل آن به منظور ارائه راهکارهای افزایش میزان استفاده از آن ها