لیست الفبایی منابع الکترونیک

لیست الفبایی مجموعه منابع الکترونیک مشترک وزارت بهداشت و رایگان

 

BioMedCentral

دسترسی برقرار نیست

BMJ

 

BMJ Best Practice

 

BMJ Journals

 

BMJ Learning

 دسترسی برقرار نیست

Clinical key

 دسترسی برقرار نیست

Clinical Key (Guidelines)

 دسترسی برقرار نیست

Clinical Key (Multimedia)

دسترسی برقرار نیست

Clinical Key Books

 دسترسی برقرار نیست

Cochrane Library

 

Directory of Open Access Books

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

EBSCO Dentistry & Oral Sciences

 دسترسی برقرار نیست

Embase

 

Essential science indicators (ESI)

 

Free Medical Journals

 

Google scholar

 

Journal citation reports (JCR)

 

MoH Books Publishing System

 

MoH Journals Black List

 

MoH Journals Database

 

MoH Thesis Database

 دسترسی برقرار نیست

OVID

 دسترسی برقرار نیست

OVID (Multimedia)

 دسترسی برقرار نیست

Ovid Books

 

Primal Pictures

 

ProQuest

 

Proquest Dissertations & Theses

 

PubMed

 دسترسی برقرار نیست

SAGE Journals

 دسترسی برقرار نیست(2020)

ScienceDirect

 دسترسی برقرار نیست

ScienceDirect Books

 

Scientific Information Database (SID)

 

Scopus

 

Springer

 

Trip Database

 

Ulrich’s web

 

UpToDate

 

Web of Science (ISI)

 

Wiley

 

Wiley Books

 

مرکز همکار کاکرین ایران

لیست الفبایی مجموعه منابع الکترونیک مشترک وزارت بهداشت و رایگان بر اساس نوع منبع

E-Books, Atlases & CME's

E-Journals

Databases

Clinical Key Books

BMJ Journals

BMJ

Ovid Books

ClinicalKey

Clinicalkey

Primal Pictures

ProQuest

Essential science indicators (ESI)

ScienceDirect Books

OVID

Embase

Wiley Books

EBSCO Dentistry & Oral Sciences

Cochrane library

 

SAGE Journals

Google scholar

 

ScienceDirect

Journal citation reports (JCR)

 

Springer

Medline (Ovid)

 

Wiley

Ovid

 

 

Proquest Dissertations & Theses

 

 

Pubmed

 

 

Scopus

 

 

Ulrich’s web

 

 

Uptodate

 

 

Web of Science (ISI)

 

Free Medical Resources

Local Resources

Multimedia (Movies, Images, Slides)

Evidence-Based Resources

BioMedCentral

MoH Books Publishing System

Clinical Key (Guidelines)

ACP Journal Club

Directory of Open Access Books

MoH Journals Black List

Clinical Key (Multimedia)

All OVID EBM Reviews

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

MoH Journals Database

OVID (Multimedia)

BMJ Best Practice

Free Medical Journals

MoH Thesis Database

Primal Pictures

BMJ Learning

PubMed

Scientific Information Database (SID)

 

Cochrane Library

 

مرکز همکار کاکرین ایران

 

Cochrane Library (Ovid)

 

 

 

Trip Database

 

 

 

UpToDate