شاخص 2020 CiteScore مجلات ایرانی در بانک اطلاعاتی Scopus منتشر شد.

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت

شاخص 2020 CiteScore مجلات ایرانی در بانک اطلاعاتی Scopus منتشر شد.

فهرست جدید مجلات علوم پزشکی کشور نمایه شده در پایگاه Scopus  بر اساس ارزیابی مجلات اسکوپوس سال 2020 ، همراه با شاخص2020 CiteScore و مقایسه آن با مقدار شاخص CiteScore 2019 و نیز تعیین برترین چارک و رتبه در در بین گروه های موضوعی مربوطه توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردآوری و منتشر شد.

شاخص CiteScore مجلات ایرانی در سال 2020

کلمات کلیدی
دکتر مرجان مومنی
تهیه کننده:

دکتر مرجان مومنی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *