سامانه ها

پایگاه های اطلاعاتی(Databases)

مجلات الکترونیکی(E-Journals)

کتاب های الکترونیک و اطلس(E-Books and Atlases)

 

Cover of Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine

Cover of Atlas of Human Anatomy

پزشکی مبتنی بر شواهد(Evidence Based Medicine)

   

Medical Images,protocol, Interactive Skills & Procedure

Guidelines

Multimedia

 

Local Resources

 

free Databases

   

 

27698 : کل بازدید 23 : بازدید امروز 0.71 : زمان بارگزاری صفحه 11274 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين