پایگاه های اطلاعاتی(Databases)

مجلات الکترونیکی(E-Journals)

کتاب های الکترونیک و اطلس(E-Books and Atlases)

Cover of Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine

Cover of Atlas of Human Anatomy

 

پزشکی مبتنی بر شواهد(Evidence Based Medicine)

   

Medical Images,protocol, Interactive Skills & Procedure

Guidelines

Multimedia

 

پایگاه های اطلاعاتی داخلی(Local Resources)

 

پایگاه های اطلاعاتی رایگان (Free Databases)

   

سامانه ها(Portals)

     

شبکه های اجتماعی علمی (Scientific Social Networks)

 

 

33021 : کل بازدید 5 : بازدید امروز 1.00 : زمان بارگزاری صفحه 14345 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين