مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

قطع دسترسی به مجموعه Ovid و Clinical Key و Embase

{"status":"error","msg":"Unable to connect to the remote server"}

بنا بر اعلام مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت متبوع، در حال حاضر دسترسی به مجموعه Ovid  و  Clinical Keyو  Embase بر قرار نیست. به محض برقراری دسترسی، اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

کلمات کلیدی
دکتر مرجان مومنی
تهیه کننده:

دکتر مرجان مومنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *